Zezwolenie na transport odpadów przemieszczanych transgranicznie – interpretacja przepisów

1570

w związku ze zgłaszanymi zapytaniami Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska opublikował interpretację przepisów ustawy o odpadach.
„Zezwolenie na transport odpadów przemieszczanych transgranicznie” – interpretacja Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska – pobierz.