Ruszają nabory wniosków o dofinansowania z funduszy UE

680

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej informuje, że 30 listopada br. rozpoczęły się pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych między innymi dla:

  • Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
  • Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
  • Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Plany ochrony)
  • Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Szczegółowe informacje dot. warunków oraz generator wniosków o dofinansowanie znajduje się w serwisie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,763,pierwsze-nabory-wnioskow-w-ramach-poiis-2014-2020.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *