Projekt WPGO dla województwa mazowieckiego

1341

Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał do opiniowania i strategicznej oceny oddziaływania projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami. Uwagi do tego projektu należy składać na załączonym formularzu do 15.01.2016 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

lub drogą elektroniczną: wpgo@mazovia.pl oraz wpgo@atmoterm.pl

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027

Plan Inwestycyjny

Program zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim

Prognoza oddziaływania na środowisko

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego

Formularz uwag

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *