Nowa biokompostownia w Pukininie

1113

11 grudnia 2015 r., na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. odbyła się uroczystość zakończenia „Budowy kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zakres inwestycji, która została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, obejmował m.in.: budowę 4 bioreaktorów wraz z biofiltrem i kontenerem technicznym, placu dojrzewania stabilizatu, placu składowania odpadów zielonych, dróg i placów technologicznych, zbiornika wód opadowych, przepompowni odcieków.

Poddanie odpadów procesowi kompostowania w bioreaktorach wpłynie na unieszkodliwienie odpadu pod względem sanitarno−epidemiologicznym poprzez uzyskanie stabilniejszego biologicznie produktu „stabilizatu”. W wyniku zastosowania technologii kompostowania w zamkniętych bioreaktorach można będzie zintensyfikować proces oraz ograniczyć odorowość. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny poprzez znaczne skrócenie czasu przebiegu procesu kompostowania oraz znaczne zmniejszenie masy odpadów. Wybudowanie infrastruktury towarzyszącej kompostowni umożliwi odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych, roztopowych oraz odcieków powstających na terenie planowanej inwestycji, przez co nie pozwoli na zanieczyszczenie gruntu tymi substancjami i przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego.

Źródło: RDOS.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *