Komunikat GIOŚ w sprawie obowiązków wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny

    3472

    Wprowadzający sprzęt, który uzyskał wpis w rejestrze przed 1 stycznia 2016 r. obowiązany jest przekazać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie do 30 czerwca 2016 r., informację o nazwie marki sprzętu i typie sprzętu oraz stosowanej technice sprzedaży sprzętu.

    Dla ułatwienia i ujednolicenia przekazywanych do GIOŚ danych opracowano wzór ww. informacji, który dostępny jest tutaj.

    Więcej informacji znajduje na ten temat znajduje się na stronie GIOŚ w zakładce „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny” – „Dodatkowe dane w rejestrze ZSEIE”

    Źródło: gios.gov.pl