fot. Komisja Europejska - Stałe Przedstawicielstwo w Polsce

Gospodarka o obiegu zamkniętym, to jeden z głównych tematów rozmów Karmenu Vella, Komisarza europejskiego ds. środowiska, który w  dniach 21 stycznia spotkał się z Ministrem środowiska, Prof. Janem Szyszko, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej Pawłem Sałkiem, podsekretarzem stanu Sławomirem Mazurkiem oraz Głównym Konserwatorem Przyrody Andrzejem Szweda-Lewandowskim.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym to krok w stronę przekształcenia naszego modelu gospodarczego. To sposób, aby budować i zwiększać przewagę konkurencyjną Europy, tworzyć nowe możliwości biznesowe i miejsca pracy, które nie będą mogłyby zaistnieć gdzie indziej. Można to zrobić realizując nasze propozycje obejmujące wszystkie poziomy w modelu gospodarczym – od fazy projektu, poprzez produkcję, konsumpcję, recykling i powrót do etapu wytwarzania – uważa komisarz Vella.

Kontekst

Komisja Europejska 2 grudnia 2015 r. przyjęła ambitny pakiet poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym, zawierający projekty legislacyjne zmieniające kilka dyrektyw odpadowych. Celem pakietu jest stymulacja transformacji gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, która wzmocni konkurencyjność Europy w skali światowej, wspomoże zrównoważony wzrost gospodarczy i stworzy nowe miejsca pracy. Pakiet zawiera plan działań dla gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym Komisja proponuje konkretne i ambitne działania obejmujące cały cykl życia produktu: od jego wytworzenia i konsumpcji po zarządzanie odpadami i rynkami materiałów wtórnych. Aneks do planu działań zawiera terminarz wdrożenia planowanych akcji. Działania wyszczególnione w planie przyczynią się do „zamknięcia pętli” cyklu życia produktu poprzez zwiększenie recyklingu i ponownego użycia. Przyniesie to zarówno zyski gospodarcze, jak i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Projekty legislacyjne dotyczące dyrektyw odpadowych zawierają jasne cele redukcji odpadów i wyznaczają ambitną i realistyczną długoterminową ścieżkę rozwoju dla gospodarki odpadowej i recyklingu.

Ochrona zdrowia jest głównym elementem napędowym nowej unijnej polityki ochrony powietrza. Zanieczyszczenie powietrza pozostaje pierwszą środowiskową przyczyną zgonów w UE, powodując około 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie – ponad dziesięć razy więcej niż liczba zgonów w wypadkach drogowych. Niska jakość powietrza dotyka szczególnie obszarów miejskich, w których mieszka większość populacji.

Komisja Europejska przyjęła pakiet Czyste Powietrze w 2013 roku w celu zwalczania problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Głównym celem tego pakietu jest zmniejszenie rocznej liczby zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o ponad połowę (do około 200 000) do 2030 roku. Głównym instrumentem dla osiągnięcia tego celu jest zrewidowana Dyrektywa dotycząca krajowych poziomów emisji, ustanawiająca maksymalne poziomy emisji sześciu substancji zanieczyszczających powietrze mających najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia w skali UE. Pełne wdrożenie pakietu Czyste Powietrze zmniejszy także straty wynikające ze straty dni pracy w związku z zanieczyszczeniem powietrza z 136 milionów w 2005 roku do 62 milionów w 2030 roku.

Źródło: Komisja Europejska – Stałe Przedstawicielstwo w Polsce

Więcej informacji:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *