PGK Słupsk – Rozbudowa instalacji MBP w RIPOK w Bierkowie

1025

Inwestycja zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.