Komentarz Michała Pacy w sprawie rezygnacji Łodzi z budowy spalarni odpadów

1122

Czy Warszawa pójdzie śladami Łodzi?
Władzie Łodzi zadecydowały, że budowa spalarni zmieszanych odpadów komunalnych to błędne rozwiązanie, by zrealizować limity recyklingu przewidziane w celach UE na 2030r.