Projekt rozporządzenia określającego standardy selektywnego zbierania odpadów

  5282

  Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z tym projektem obowiązkiem selektywnego zbierania objętych zostałoby 5 frakcji: 1) papier, 2) metale, 3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe 4) szkło, 5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
  Projekt dopuszcza możliwość łącznego zbierania w tym samym pojemniku lub worku odpadów metalu oraz tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych), w celu przekazania ich do sortowania.

  Najpóźniej w przeciągu 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia konieczne będzie dostosowanie kolorów pojemników do standardów określonych w  rozporządzeniu:

  • pojemniki i worki oznaczone napisem „Papier i tektura” – w kolorze niebieskim
  • pojemniki i worki oznaczone napisem „Szkło” – w kolorze zielonym
  • pojemniki i worki oznaczone napisem „Metale” lub „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe” – w kolorze żółtym

  Dla odpadów biodegradowalnych nie wyznaczono w projekcie obowiązkowego koloru worków lub pojemników.
  Najdalej pół roku po wejściu w życie rozporządzenia konieczne będzie oznakowanie stosowanych dotychczas pojemników i worków kolorami lub napisami dostosowanymi do postanowień rozporządzenia.

  Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.


  pdfCzytaj projekt rozporządzenia…

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *