Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych

    18064

    Urząd Zamówień Publicznych opublikował ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający zmiany w tej ustawie wprowadzone ustawą z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 28.07.2016 r.

    Pobierz ujednolicony tekst ustawy Pzp