Ministerstwo Środowiska planuje ograniczenie zużycia plastikowych toreb na zakupy

  919

  Opublikowany przez Ministerstwo Środowiska projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zakłada wprowadzenie obowiązkowej odpłatności za wydawanie w jednostkach handlu detalicznego oraz hurtowego lekkich, plastikowych toreb na zakupy oraz objęcie tych toreb obowiązkiem ewidencjonowania przez placówki handlowe, które będą ponadto zobowiązane do uiszczania opłaty recyklingowej. Projektowane przepisy nie obejmą jedynie najcieńszych toreb, o grubości materiału do 15 mikronów. Wprowadzenie tych przepisów wynika z konieczności transpozycji dyrektywy UE z 2015 r.

  Ponadto projekt nowelizacji wprowadza zmiany redakcyjne i porządkujące w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wynikające z analizy dotychczasowego stosowania tych przepisów. Szereg zmian dotyczy także m.in. uściślenia definicji oraz zasad rozliczania i potwierdzania wykonania obowiązku odzysku i recyklingu.

  Czytaj: projekt ustawy z dnia 19.08.2016 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *