KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zakończonych kontroli w P.P.H.U. LEKARO z siedzibą w Woli Duckiej oraz składowiska odpadów komunalnych zarządzanych przez AMEST OTWOCK Sp. z o.o.

W związku z interwencjami mieszkańców Otwocka i powiatu otwockiego, a także przedstawicieli samorządu lokalnego w sprawie potencjalnych nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami, które mogą powodować uciążliwość zapachową, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził niezapowiedziane kontrole zakładu należącego do firmy P.P.H.U. LEKARO z siedzibą w Woli Duckiej oraz składowiska odpadów komunalnych zarządzanego przez AMEST OTWOCK Sp. z o.o.

Podczas kontroli stwierdzono mogące stwarzać uciążliwość odorową nieprawidłowości polegające na gospodarowaniu odpadami niezgodnie z posiadanymi decyzjami, co będzie stanowiło podstawę do wymierzenia sankcji finansowych w postaci administracyjnych kar pieniężnych. W stosunku do przebudowanej instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Zakładu prowadzonego przez P.P.H.U. LEKARO wszczęto także postępowanie w sprawie wstrzymania jej użytkowania, w związku z nieprawidłowościami podczas procesu inwestycyjno-budowlanego.

Przeprowadzone kontrole wykazały także nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym, o czym zostaną zawiadomione inne organy ochrony środowiska i organy administracji budowlanej.

Czytaj więcej: Linia otwocka – „KARA GRZYWNY I ZAKAZ PRZYJMOWANIA ŚMIECI”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *