Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28.07.2016 r., nazywana początkowo „małą nowelizacją Pzp” okazała się najobszerniejszą nowelą Prawa zamówień publicznych od początku jego obowiązywania w 2004 r. Wniosła ona ponad 150 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Stosowanie nowych regulacji nasuwa zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom wielu wątpliwości.

Dlatego Urząd Zamówień Publicznych w internetowym Repozytorium wiedzy publikuje odpowiedzi na kolejne, zgłaszane do UZP pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Uzupełniony materiał obejmuje nowe zagadnienia odnoszące się do: podmiotowego i przedmiotowego stosowania ustawy Pzp oraz badania i oceny ofert. Uzupełniono również materiał o pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców, „procedury odwróconej”, usług społecznych i innych szczególnych usług oraz środków ochrony prawnej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp