Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  2484

  Ministerstwo Środowiska zakończyło proces konsultacji i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw i opublikowało najnowszą (z dnia 20.12.2016 r.) wersję tego projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast zgłoszone w toku konsultacji uwagi zostały opublikowane w raportach. Projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Rządowym Centrum Legislacji.

  Czytaj:

  pdfprojekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

  pdfuzasadnienie

  pdf

  ocena skutków regulacji

  pdf

  raport z konsultacji publicznych

  pdf

  raport z opiniowania

  Czytaj także: 19 września 2016 Ministerstwo Środowiska planuje ograniczenie zużycia plastikowych toreb na zakupy