Raport z konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o odpadach

    873

    Rządowe Centrum Legislacji opublikowało raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (z 23.11.2016 r.) zawierający zestawienie uwag zgłoszonych oraz odniesienie się do tych uwag przez Ministerstwo Środowiska. Najwięcej kontrowersji w opiniach organizacji branżowych i przedsiębiorców wzbudziły nowe zasady ewidencjonowania odpadów.

    Czytaj: raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach