SGH zaprasza do udziału w Podyplomowych Studiach Zarządzania Gospodarką Odpadami

3595

SGH katedra

Zapraszamy do wzięcia udziału w VI edycji Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami.

Celem Podyplomowych Studiów Zarządzania Gospodarką Odpadami jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki odpadami – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych.

Uczestnicy wykorzystają zdobyte kompetencje podczas kierowania przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem publicznym i prywatnym współpracującym z gospodarką odpadową i związaną z ochroną środowiska.

Zajęcia na studiach ruszają październiku 2017r.

Więcej informacji na temat studiów znajdą Państwo na stronie Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w zakładce www.sgh.waw.pl/pszgo

Szczegółowych informacji udziela także Pani Wioletta Krasuska–Wojtkowska  (tel. 502-085-703, wkrasu@sgh.waw.pl )

Koszt studiów 5500 zł. (pięć tysięcy pięćset zł.)

Program Studiów
Zjazd/

Blok

Nazwa przedmiotu Wymiar godzin Wykładowca
Zarządzanie gospodarką odpadami w jednostce samorządu terytorialnego
I Wykład inauguracyjny 2 Dr Marek Goleń/ mgr Edwin Górnicki
II Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej 8 Dr Grzegorz Maśloch
III Plany gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego 8 Mgr Mariusz Grunt
IV Ocena oddziaływania na środowisko 8 Dr Marek Ziółkowski
V Ekonomika i zarządzanie gospodarką komunalną w gminie 8 Prof. dr hab. Zbigniew Grzymała
VI Rozwój zrównoważony jako kategoria reformy gospodarki odpadami w Polsce 8 Prof. dr hab.

Piotr Jeżowski

VII Rynek gospodarki odpadami 8 Dariusz Matlak
VIII Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw gospodarki odpadami 8 Prof. dr hab.

Zbigniew Grzymała

IX Opłaty za wywóz odpadów komunalnych – modele 12 Mgr inż. Edwin Górnicki
X Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem 8 Dr Grzegorz Maśloch
XI Zarządzanie kapitałem ludzkim 8 Dr. Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
Prawne i ekonomiczne aspektu gospodarki odpadami
XII Prawo UE i ustawodawstwo polskie 8 Mec. Joanna Wołkowska
XIII Implementacja prawa UE w gospodarce odpadami – przewidywane skutki 8 Mgr Mariusz Grunt
XIV Ustawa o utrzymanie czystości i porządku w gminach – zmiany 8 Dr Marek Goleń
XV Ekonomiczne skutki dla gmin i przedsiębiorstw  zmian w ustawia o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 8 Dr Marek Goleń
Techniczne-ekonomiczne aspekty przetwarzania odpadów
XVI Podstawy ekologistyki 8 Prof. Zbigniew Grzymała
XVII Klasyfikacja i produkcja odpadów 8 Mgr Mariusz Grunt
XVIII Ekonomika składowiska odpadów 8 Mgr Mariusz Grunt
XIX Technologie unieszkodliwiania odpadów 8 Piotr Szewczyk
XX Ekonomiczne skutki dla gospodarki składowania i utylizacji odpadów 8 Prof. zw. dr hab. Marek Górski
XXI Gospodarka zintegrowana – zagadnienia wstępne 8 dr inż. Barbara Kozłowska
XXII Zagraniczne modele gospodarki zintegrowanej 12 Józef Neterowicz
XXIII Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami 8 Dr Grzegorz Maśloch
XXIV Seminarium dyplomowe 4 Prof. dr hab. Zbigniew Grzymała
  Razem: 190  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *