Pilotażowy program GOZ w pięciu gminach

818

Pilotażowy program priorytetowy gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) był głównym tematem spotkania Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, z wójtami i burmistrzami pięciu gmin, które biorą udział w programie.

Podczas spotkania, które odbyło się 26 maja 2017 r. w Ministerstwie Środowiska, został zaprezentowany „Pilotażowy program priorytetowy GOZ”, zatwierdzony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbyła się również dyskusja na temat zasad jego wdrażania. Celem pilotażu jest wypracowanie przez gminy dobrych praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Minister Sławomir Mazurek podkreślił kluczowe znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla rozwoju Polski. Zwrócił uwagę, że transfer gospodarki w kierunku GOZ umożliwia realizację celów zrównoważonego rozwoju.

„Jest to kolejne spotkanie poświęcone programowi pilotażowemu, obejmującemu pięć gmin, stanowiące krok w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarze całego kraju. Polska chce dawać przykład i być liderem tego procesu. Jest to szansa na dynamiczny rozwój kraju, szczególnie pod względem ekonomicznym, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego” – powiedział wiceminister Sławomir Mazurek.

„Wprowadzenie pilotażu w pięciu gminach okazało się dobrym pomysłem. Przygotowujemy inwestycje, które będą wzorcowe dla innych samorządów. Udział w  projekcie to szansa dla naszych gmin, ale także wyzwanie, któremu sprostamy” – podkreślił wójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski. „Gospodarka obiegu zamkniętego to ogromna szansa dla terenów wiejskich. Tkwi w nich potencjał, na który dotąd nie zwracaliśmy uwagi” – dodał.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wójtowie i burmistrzowie gmin biorących udział w programie pilotażowym: Krasnobród – Kazimierz Misztal, Łukowica – Czesława Rzadkosz, Sokoły – Józef Zajkowski, Tuczno – Krzysztof Hara i Wieluń – Paweł Okrasa.

Źródło: mos.gov.pl