Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Ministra Środowiska o zmiany w przepisach ustawowych i w rozporządzeniach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, które ułatwiłyby samorządom osiągnięcie wymaganych przepisami poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ