Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Ministra Środowiska o zmiany w przepisach ustawowych i w rozporządzeniach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, które ułatwiłyby samorządom osiągnięcie wymaganych przepisami poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

petycja_Unii-Metropolii-Polskich-z_24_maja_2017

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *