Nasze śmieci w dzisiejszych czasach poddajemy recyklingowi już na etapie gospodarstwa domowego. Pozostałe odpady komunalne, tak zwane odpady zmieszane, trafiają często na wysypiska, ale lepiej jeżeli trafią do zakładu unieszkodliwiania odpadów, takiego jak na filmiku, gdzie zostanie odzyskane wszystko co ma jakąś wartość.

W pierwszej części podążamy za śmieciami przez cały zakład w realu. W drugiej części od 8:03przebywamy tę samą drogę, ale na makiecie.

Filmik przedstawia Zakład Utylizacyjny w Gdańsku-Szadółkach zatrudniający 300 osób. Zakład zagospodarowuje odpady komunalne pochodzące od ok. 500 000 mieszkańców. Trafia tam ok. 200 000 ton odpadów rocznie. Zakład zajmuje teren ponad 70 hektarów.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach, Polska
https://youtu.be/mOc6oI0Vw34