Legionowo zawarło umowę z warszawskim MPO na wywóz śmieci.

535

Przeprowadzony w marcu br. przez Legionowo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów wygrało konsorcjum firm MPK Pure Home z Ostrołęki i RDF, które dotychczas obsługiwało miasto. 30.06.br. czyli na jeden dzień przed rozpoczęciem tego dwuletniego kontraktu MPK Pure Home poinformowało miasto o odstąpieniu od umowy.

http://odpady.net.pl/2017/07/08/burmistrz-legionowa-komentuje-zerwanie-umowy-przez-mpk-pure-home/

W związku z zaistniałą sytuacją Urząd Miasta poinformował, że 10.07. podpisana została do 9.10. umowa na wywóz odpadów. Do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu nieczystości wyprodukowane w domach legionowian odbierać będzie warszawskie MPO.

Urząd informuje mieszkańców, że nowa firma dopiero będzie się uczyła miasta, mogą zdarzyć się jakieś drobne odstępstwa od harmonogramu.