31 lipca 2017 podjęta została pierwsza kontrola składowiska niebezpiecznych substancji w Wiechlicach