Sprostowanie  do artykułu „In-house’owe przejęcia rynku ratują miejskie spółki przed bankructwem” przesłane przez Zarządu INNEKO Sp. z o.o.:

„Nie jest prawdą, iż:

  1. INNEKO dokonało wyeliminowania z rynku prywatnego konkurenta, kierując się wyłącznie próbą wyjścia z dramatycznej sytuacji finansowej,
  2. Prezes Zarządu INNEKO użył kiedykolwiek określenia o budowaniu w Spółce „księstwa w księstwie”,
  3. INNEKO sp. z o.o. znalazła obejście przepisów umożliwiające udzielenia zamówienia publicznego INNEKO RCS sp. z o.o.,
  4. Holding miejskich spółek skupionych przy INNEKO sp. z o.o. znajduje się w dramatycznej sytuacji finansowej,
  5. Dawny Zakład Utylizacji Odpadów zmienił nazwę w 2004 r. (stało się to w 2016 r.)
  6. Nowy Prezes INNEKO zaczął sprzedawać deficytowe spółki (sprzedane zostały udziały tylko w jednej i to dochodowej),
  7. Powierzenie utrzymania całorocznego dróg w Gorzowie Wlkp. INNEKO RCS ma ratować tę spółkę przed bankructwem (obecnie bowiem Spółka ta ma kapitał zakładowy w wysokości 1 005 000 zł).

Artur Czyżewski
Prezes Zarządu
INNEKO Sp. z o.o.
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.

Od Redakcji:

Branżowy portal „Gospodarka odpadami – odpady.net.pl” jest medium umożliwiającym swobodną wymianę informacji, opinii i doświadczeń specjalistom i praktykom prowadzącym działalność w tej branży oraz upowszechnianie dobrych praktyk w działalności gospodarczej. W związku z otwartym charakterem serwisu i możliwością swobodnego zamieszczania tekstów przez jego użytkowników, Redakcja publikuje także komentarze i sprostowania do treści opublikowanych w portalu a także do artykułów w innych publikatorach.