ENERIS SUROWCE ROZPOCZĄŁ WSPÓŁPRACĘ Z POLSKIM GÓRNICTWEM NAFTOWYM I  GAZOWNICTWEM PRZY ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW WYDOBYWCZYCH. ODZYSKIWANE PRZEZ ENERIS ODPADY POCHODZĄ Z PRAC PROWADZONYCH PRZEZ PGNIG PRZY OTWORZE GROTÓW NA TERENIE GMINY DREZDENKO.   

Odzyskiwane odpady – zużyta płuczka wiertnicza i urobek skalny – są produktem ubocznym prac prowadzonych w otworach wiertniczych. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wytwarza odpady wydobywcze w trakcie prowadzenia wierceń poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych. Rocznie na terenie województw lubuskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego ENERIS Surowce odzyskuje 15 tysięcy ton odpadów wydobywczych.

Według danych GUS w wyniku poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i  magazynowania kopalin ze złóż wytworzono w 2012 roku około 66 mln ton odpadów wydobywczych. Stanowią one ponad 50% wszystkich odpadów wytwarzanych co roku w  Polsce. Aktualne regulacje obligują polskich producentów do zagospodarowywania tego typu odpadów w pierwszej kolejności poprzez odzysk. Odpady mogą zostać przekazane do unieszkodliwienia tylko wtedy, gdy ich odzysk jest niemożliwy z powodu ograniczeń technologicznych bądź nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych.

Zagospodarowanie odpadów wydobywczych ze względu na ich masowość, a także niekorzystny wpływ, jaki mogą wywierać na środowisko oraz ludzi, stwarza wiele problemów. Firmy produkujące odpady przemysłowe, do których należą odpady wydobywcze, mają obowiązek ich zagospodarowania – samodzielnego bądź za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu specjalizującego się w takich usługach. Zgodnie z  obowiązującymi regulacjami odpady wydobywcze mogą być odzyskiwane jedynie przez instalacje, które mają pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Źródło: http://grupa-eneris.pl