Grupa ENERIS i Sirius Finance łączą siły dla czystego środowiska w Polsce

619
Grupa ENERIS przejmuje kontrolę nad trzema instalacjami przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w zachodniej części Polski, należących do Sirius Finance. Obecnie umowa jest przedmiotem oceny UOKiK.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęła umowa, w wyniku której wchodząca w skład Grupy ENERIS spółka ENERIS Surowce S.A. obejmie kontrolę nad trzema Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zachodniej części Polski: ZUO International w Kunowicach (woj. lubuskie), Eko-Myśl w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) oraz ZUO Clean City w Międzychodzie (woj. wielkopolskie). Objęcie pakietu większościowego nie będzie wiązało się ze zmianami personalnymi na poziomie zarządów, kadry menedżerskiej, a także z redukcją zatrudnienia.

W lutym 2015 r., kiedy Grupa ENERIS przejęła kontrolę nad Veolia Usługi dla Środowiska, spółka ENERIS Surowce S.A. dysponowała tylko jednym RIPOK-iem. Obecnie, po 30 miesiącach, Spółka dysponuje sześcioma takimi instalacjami na terenie całej Polski oraz planuje dalsze inwestycje i akwizycje w obszarze zagospodarowania odpadów i recyklingu surowców.

Wspólnie z Grupą ENERIS uzyskamy efekt synergii, który pozwoli na dalszy rozwój usług oraz technologii służących rzeczywistej ochronie środowiska — zwiększaniu poziomów odzysku i recyklingu surowców – powiedział Roger Montulet, Prezes Zarządu spółek ZUO International, ZUO Clean City i Eko-Myśl.

Dołączenie trzech RIPOK-ów do ENERIS Surowce pozwoli również rozwijać projekty związane z odzyskiem energii zawartej w odpadach.

– Dzięki połączeniu z Grupą ENERIS zyskamy więcej środków na rozwijanie technologii związanych z wytwarzaniem i zagospodarowaniem paliwa alternatywnego RDF, pochodzącego z odpadów. Jest to szczególnie ważne w kontekście zakazu składowania frakcji kalorycznej oraz przy znacząco wzrastającej opłacie marszałkowskiej – powiedziała Amandine Montulet, Prokurent spółek ZUO International, ZUO Clean City i Eko-Myśl.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wyniesie w 2017 r. 20% i będzie rósł rocznie o 10 punktów procentowych, osiągając w 2020 roku poziom 50%. Stawia to szereg wyzwań przed podmiotami aktywnie zaangażowanymi w ochronę środowiska.

– Naszym celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz ziemi. Kluczem jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska oraz zwiększenie efektywności poprzez synergię, nowe inwestycje i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Z tego powodu dziękuję wszystkim naszym partnerom, a w szczególności ING Bankowi Śląskiemu, który od samego początku wierzy i wspiera wizję ENERIS zbudowania polskiej eko-marki w ochronie środowiska – powiedział Artur Dela, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy ENERIS.

#        #        #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i  finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.  W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyły firmy: Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów, ZUO Clean City, ZUO International oraz Eko-Myśl.

Więcej na:

www.grupa-eneris.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *