Kolejne przejęcie Grupy ENERIS

1058

ENERIS ODKUPUJE OD CHEMOSERVIS-DWORY S.A. (WSE: CHS) PAKIET KONTROLNY MD-PROECO SP. Z.O.O., SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ INSTALACJĄ TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W BYDGOSZCZY. NOWY WŁAŚCICIEL ZAPOWIADA MODERNIZACJĘ OBIEKTU ORAZ ŚCISŁĄ WSPÓŁPRACĘ INSTALACJI Z PODMIOTAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD GRUPY ENERIS.

Grupa ENERIS odkupuje od spółki Chemoservis-Dwory S.A. (WSE: CHS) całość będących w jej posiadaniu udziałów w MD-Proeco sp. z o.o. obejmując pakiet kontrolny w wysokości 64,11%, Grupa będzie odpowiadać za operacje działającej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych (ITPON), w tym medycznych i przemysłowych. Jej moce przerobowe, wynikające z otrzymanych zezwoleń, wynoszą 8 tys. ton rocznie.

— Nowoczesny przemysł, nawet najbardziej zorientowany na ekologię i ochronę środowiska, zawsze będzie wytwarzał odpady niebezpieczne. Z tego powodu tak ważne jest zapewnienie optymalnego procesu ich przetwarzania i unieszkodliwiania

powiedziała Dorota Włoch, Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

— Dla MD-Proeco dołączenie do Grupy ENERIS oznacza pozyskanie silnego, stabilnego inwestora, który planuje modernizację instalacji, a także dostęp do ogólnopolskiej struktury ENERIS – największej polskiej prywatnej firmy ochrony środowiska. Natomiast dla ENERIS obecność MD-Proeco w Grupie oznacza możliwość oferowania naszym klientom nowych usług i całościowe podejście do zrównoważonej gospodarki odpadami dla bardzo szerokiej grupy odbiorców

dodała Dorota Włoch.

Do ITPON w Bydgoszczy trafiają odpady niebezpieczne, takie jak farby i rozpuszczalniki organiczne, opakowania zawierające śladowe ilości szkodliwych substancji, osady. Przetwarzane termicznie są w niej również odpady medyczne, a także pochodzące z procesów produkcji przemysłowej. Kupiona przez Grupę ENERIS instalacja wytwarza ciepło i parę techniczną na potrzeby mieszczących się w okolicy zakładów przemysłowych.

INWESTYCJE GRUPY ENERIS

Akwizycja pakietu kontrolnego MD-Proeco to kolejna w tym roku inwestycja Grupy ENERIS. W lipcu spółka zakupiła francuskie przedsiębiorstwo Recupyl zajmujące się odzyskiem i recyklingiem baterii i akumulatorów. W sierpniu spółka ogłosiła zgłoszenie do UOKiK zamiaru koncentracji, polegającego na włączeniu w struktury trzech dużych instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w Zachodniej Polsce (ZUO Clean-City, ZUO International i Eko-Myśl). Grupa ogłosiła również przystąpienie do Siemiatyckiego Klastra Energii oraz planuje kolejne inwestycje w obszarze zielonej energii.

Źródło: http://grupa-eneris.pl/