Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomira Mazurka w czasie posiedzenia Sejmu 28.09.2017 r. na pytania Posła Krzysztofa Sitarskiego: „Czy ministerstwo planuje w najbliższym czasie wprowadzenie zmian w ustawie o odpadach, które zobowiążą przedsiębiorców starających się o zezwolenia na przetwarzanie odpadów do tego, by musieli posiadać polisy, które pokryją koszty wywozu śmieci i nie będą obciążać samorządów? Czy do tego typu zezwoleń nie należy wprowadzić raportu oddziaływania na środowisko? Czy obecnie w ministerstwie są środki na pokrycie kosztów wykonań zastępczych przez samorządy co do nielegalnie gromadzonych odpadów, które powstały?”