Poniżej materiał, zawierający stanowisko uczestników debaty w zakresie dyskutowanych w jej trakcie bloków tematycznych.

Materiał z debaty: SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju – środki ochrony prawnej na gruncie ustawy Pzp.