Konsultacje projektu „Polityki surowcowej państwa”

810

Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa prowadzi konsultacje publiczne dotyczące opracowanego przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Surowcowej Państwa projektu Polityki Surowcowej Państwa. Uwagi można zgłaszać do 7 listopada 2017 r.

Czytaj: projekt Polityki surowcowej państwa