Stare są odbierane od mieszkańców, a nowe rozwożone – mowa o wymianie pojemników na odpady. Związane jest to ze stopniowym przejmowaniem obowiązków przez nowego operatora systemu gospodarki odpadami w naszym mieście – konsorcjum firm AVR sp. z o.o., AVR S.P.S, Mieczysław Jakubowski PW „Miki” i MIKI Recykling sp. z o.o.