Czytaj: ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Dz. U. z dn 7.11.2016 poz. 2056