Film przedstawia europejskie i polskie doświadczenia w zakresie odzysku energii z odpadów. Prezentuje także założenia projektu modernizacji i rozbudowy warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.