Mazowiecki plan gospodarki odpadami – do powtórki

997

Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu nowego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. Wszystko więc wskazuje na to, że w ten sposób zakończy się spór pomiędzy samorządem województwa a wojewodą mazowieckim, który w styczniu 2017 r. rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził, że uchwały Sejmiku z grudnia 2016 r. przyjmujące wojewódzki plan gospodarki odpadami zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa. W szczególności wojewoda zakwestionował sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych planu, brak uzgodnienia jego ostatniej wersji z ministerstwem środowiska oraz naruszenie zasady bliskości poprzez dopuszczenie możliwości przetwarzania odpadów komunalnych poza regionem centralnym.

Czytaj więcej: https://www.pb.pl/mazowsze-namieszalo-w-smieciach-864999

Z kolei rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zostało zaskarżone przez Marszałka Województwa do sądu administracyjnego, który nie nie zgodził się z  zarzutami samorządu województwa i w październiku 2017 r.  oddalił skargę Marszałka.

Przystąpienie do opracowywania nowego planu gospodarki odpadami wskazuje, że Marszałek województwa nie odwoła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przez co najmniej kilka kolejnych miesięcy Mazowsze nie będzie posiadało zaktualizowanego planu gospodarki odpadami. Biorąc zaś pod uwagę, czasochłonne procedury przyjmowania i opiniowania projektu planu a także tegoroczne wybory samorządowe wątpliwe wydaje się aby WPGO dla Mazowsza został prawomocnie uchwalony jeszcze w roku bieżącym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *