WICEMINISTER SŁAWOMIR MAZUREK O SYTUACJI EKOLOGICZNEJ NA TERENIE NIECZYNNEJ RAFINERII W GORLICACH

936

Wiceminister środowiska wraz z zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przebywał 13 lutego 2018 r. z wizytą w Gorlicach, gdzie zapoznawał się z problemem nielegalnego składowania odpadów na terenie zakładu.

Wiceminister Mazurek spotkał się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach z przedstawicielami samorządu powiatu i gminy, wicewojewodą małopolskim oraz przedstawicielami służb, inspekcji i straży, a także Prokuratury Rejonowej. Podczas spotkania omówiono sytuację, do której doszło na terenie nieczynnej rafinerii ropy naftowej. Składowane są tam nielegalnie odpady, w tym tak niebezpieczne, jak kwas siarkowy. W ostatnim czasie kilkukrotnie doszło do rozszczelnienia zbiorników i uwolnienia do środowiska szkodliwych substancji.

Składowanie odpadów na terenie nieczynnej rafinerii jest nielegalne. Jesteśmy zdeterminowani, żeby rozwiązać tę kwestię – podkreślał wiceminister Sławomir Mazurek

Problem jest skomplikowany, ze względu na zawiłą sytuację prawną i właścicielską. W jego rozwiązanie zaangażowane są wszystkie właściwe służby – dodał wiceminister.

Obecnie w tej sprawie postępowanie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, jest ona także przedmiotem zainteresowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie w Gorlicach odbyło się z inicjatywy poseł Barbary Bartuś, która jest aktywnie zaangażowana w sprawę rozwiązania tej sytuacji, stwarzającej zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale i dla zdrowia ludzi.

Źródło: mos.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *