Zarząd Województwa Mazowieckiego opublikował projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Projekt Planu opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego na załączonym formularzu. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać w terminie od 14.03. do 4 kwietnia 2018 r.

Plan Gospodarki Odpadami

Załcznik1. Plan inwestycyjny

 Załącznik 2. Program zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego

Załącznik 3.Program usuwania azbestu

Załącznik 4. Prognoza oddziaływania planu

Formularz zgłaszania uwag

Źródło: https://bip.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *