Administracja i samorządy wielkopolskie apelują o zmiany w przepisach odpadowych

1596

Wojewoda wielkopolski wystąpił do Ministra Środowiska z petycją o pilne wprowadzenie zmian w przepisach o gospodarce odpadami załączając do tej petycji wnioski wojewódzkiego inspektor ochrony środowiska, starosty poznańskiego i pleszewskiego, regionalnej izby obrachunkowej, komendanta wojewódzkiego policji i gminy Kłodawa dotyczące procederów nielegalnego składowania, magazynowania i porzucania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wojewoda w swej petycji stwierdza: „W województwie wielkopolskim ujawniono w ostatnim czasie kilkanaście lokalizacji nielegalnych składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, dlatego zmiany w gospodarce odpadami są niezbędne.” Wśród postulowanych zmian przepisów proponuje się m.in. wprowadzenie do procedury wydawania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, obowiązku wiążącego uzgadniania zamiast opiniowania przez WIOŚ, na które nie służyłoby zażalenie. Postuluje się także wprowadzenie obowiązku kontroli możliwości faktycznych należytego prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami przez organ ochrony środowiska  przed wydaniem decyzji na zbieranie odpadów, a także obowiązku okresowej kontroli wypełniania warunków zezwolenia przez organ, który je wydał i w razie nie spełniania warunków cofania zezwoleń.

W petycji podkreśla się także konieczność wprowadzenia procedury ustanowienia zabezpieczenia finansowego przed wydaniem przez organ zezwolenia. Pozwalałoby to do sfinansowanie kosztów usunięcia odpadów i skutków prowadzenia nielegalnej działalności, gdyż – jak wskazuje wojewoda  – coraz częściej obowiązek ten spada na na samorządy, które w takich sytuacjach zobowiązane są wdrożyć wykonanie zastępcze, którego koszt zazwyczaj przekracza możliwości finansowe budżetów samorządowych.

Wskazuje się również na konieczność zaostrzenia kar dla podmiotów niewłaściwe prowadzących działalność związaną z gospodarką odpadami, gdyż niska wysokość mandatów zachęca do celowego naruszania przepisów.

Czytaj:

Petycja z dnia 16 lutego 2018 r. dotycząca konieczności wprowadzenia zmian w obszarze gospodarowania odpadami

3 KOMENTARZE

    • Gminy najczęściej nie egzekwują tego obowiązku. Co gorsza zupełnie nie reagują na skargi mieszkańców czy spółdzielni. A to przecież jest usługa wliczona w koszty odbierania odpadów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *