w Centrum Energetyki AGH (paw C-5, lobby VI p.) można zobaczyć fotoreportaż „Strażnicy Planety”. Zdjęcia ładowaczy, kierowców śmieciarek, pracowników sortowni oraz instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego są prezentowane w całej Polsce przez ENERIS, firmę z branży gospodarki odpadowej. W Krakowie mieszkańcy będą mogli je zobaczyć po raz pierwszy – wystawa pozostanie w Centrum Energetyki do 31 marca. Wstęp na teren obiektu jest wolny.

Odpady są coraz częściej stosowane jako paliwo – między innymi dla nowoczesnych spalarni, takich jak funkcjonujące w Krakowie. W formie paliwa alternatywnego (RDF) odpady są wykorzystywane również w niektórych elektrowniach konwencjonalnych oraz cementowniach. Powstają również instalacje do zgazowywania czy metanizacji odpadów. Rocznie powstaje ponad 11,5 miliona ton odpadów komunalnych, już wkrótce studenci Centrum Energetyki AGH będą mieli z nimi kontakt jako z koleją formą paliwa stosowanego na co dzień.

Mimo że temat dotyczy wszystkich, niewielu z nas zdaje sobie sprawę, na czym polega praca przy zagospodarowywaniu odpadów. A warto jej się przyjrzeć bliżej – już za rok w Krakowie odpady będą segregowane na 5 frakcji (szkło, plastik i metale, papier, bioodpady, odpady zmieszane), czego konsekwencją będzie konieczność zmiany nawyków i wypracowania bardziej świadomego, odpowiedzialnego podejścia do odpadów — powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS

Fotoreportaż prezentowany w Centrum Energetyki jest wynikiem pracy pięciu fotografów, którzy towarzyszyli „komunalnikom” w ich codziennej pracy – przed świtem przy odbiorze odpadów od mieszkańców, przy manewrowaniu śmieciarką w wąskich ulicach, przy odśnieżaniu jezdni w warunkach prawie zupełnie ograniczonej widoczności. Autorzy reportażu dotarli również do miejsc niedostępnych dla mieszkańców – do sortowni, składowisk, nowoczesnych i w ogromnej części skomputeryzowanych instalacji przetwarzania odpadów.

Codzienność pracowników służb komunalnych – zarówno tę dostępną nam na co dzień jak i znaną tylko im będzie można zobaczyć do 31 marca na VI piętrze Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ul. Czarnowiejska 36).

— Centrum Energetyki AGH to zespół laboratoriów działających w domenie szeroko pojętej energetyki. Działania badawcze, jakie podejmują zespoły naukowców związane są z aspektami czystych technologii węglowych, energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, elektroenergetyki, elektroniki, a także tematyką robotyki w procesach energetycznych, ochroną środowiska oraz zagadnieniami transportu.

Poprzez udostępnienie wystawy  chcielibyśmy przybliżyć dziedziny, w których wypracowane przez naukowców w laboratoriach rozwiązania, umożliwiają redukcję zanieczyszczeń i odpadów poprzez ich przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie. Budujemy świadomość, że ten proces rozpoczyna się w naszych domach, a pomimo znacznego stopnia automatyzacji, w dalszym ciągu istotnym elementem jest ludzki wysiłek i praca wielu ludzi, tak pracowników komunalnych, technologów jak i naukowców — powiedział prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH.

W Krakowie wystawa jest prezentowana po raz pierwszy. Pod koniec ubiegłego roku miała ona swoją premierę w Sejmie RP z okazji Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów. Była również wystawiona na Targach Kielce w trakcie targów EKOTECH. Organizator wystawy, Grupa ENERIS, planuje jej udostępnienie w kolejnych miastach na terenie całej Polski. Niezależnie od trasy prezentacji fotoreportażu, wszyscy zainteresowani tym, jak wygląda codzienność „strażników planety”, mogą ją odkryć, odwiedzając stronę www.grupa-eneris.pl/straznicyplanety.

 

#          #          #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyły firmy: Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów, MD-Proeco, zarządzająca Instalacją Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy oraz składowisko odpadów w Kłodzie.

Więcej na:

www.grupa-eneris.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. We współpracy z przemysłem kształci ponad 30 tys. studentów, a jej absolwenci tworzą innowacyjny polski przemysł i kreują najnowsze rozwiązania technologiczne.

Więcej:

www.agh.edu.pl;      www.ce.agh.e§     du.pl

tagi: 5 frakcji, Akademia ENERIS, Altvater, Chrzanów, CSR, ECO Ruda Śląska, edukacja ekologiczna, ekoedukacja, ekologia, elektrociepłownie, energetyka niskoemisyjna, energia odnawialna, ENERIS, ENERIS Energia, ENERIS Siemiatycze, ENERIS Surowce, ENERIS Woda, Gorzów Wielkopolski, gospodarka cyrkularna, gospodarka odpadami w gminie, gospodarka surowcami, gospodarka surowcami w gminie, Gospodarka w Obiegu Zamkniętym, gospodarka wodno-ściekowa, GOZ, granty, Grupa ENERIS,

instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Niebezpiecznych, instalacje środowiskowe, inwestycje w środowisko, Jaworzno, Kielce, Krapkowice, MBP, MBT, nowoczesne technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów, odbiór śmieci, odpady, odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady zmieszane, odzysk surowców, odzysk termiczny, odzyskiwanie surowców, Piła, Program Grantowy, RDF, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, RIPOK, Ruda Śląska, Segreguję nie widzę przeszkód, Siemiatycze, SNWP, społeczne zaangażowanie, społeczność lokalna, Strażnicy Planety, surowce, surowce wtórne, śmieci, środowisko naturalne, Tomaszów Mazowiecki, transport odpadów, usługi komunalne, utylizacja, utylizacja odpadów, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki, studenci AGH, Kraków,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *