Interpelacja poselska w sprawie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

  2371

   

  Interpelacja nr 20812

  do ministra środowiska

  w sprawie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

  Zgłaszający: Urszula Pasławska

  Data wpływu: 13-03-2018

  Szanowny Panie Ministrze!

  Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw. Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Będzie on służył nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom. W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  • Proszę o podanie składu zespołu powołanego w Ministerstwie Środowiska, do tworzenia BDO.
  • Na komisjach sejmowych i senackich wielokrotnie Pan Minister deklarował, iż BDO jest budowane przez pracowników Ministerstwa Środowiska. W jakim trybie rejestr BDO stworzony został przez firmę ProActa co widoczne jest w prawym dolnym rogu strony głównej rejestru „BDO 2018 ver. 1.0.0, Design by: Proacta” https://bdo.mos.gov.pl/web/? Czy zlecenie obejmowało tylko moduł rejestru – BDO, czy także kolejne elementy? Jakiej wartości jest/była zawarta umowa?
  • Czy/jak stosować te przepisy ustaw i rozporządzeń, których wejście w życie odnosi się do dnia utworzenia BDO, a nie do dnia rejestru w ramach BDO? – w związku z Komunikatem MŚ: „Ogłasza się, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r.” – przykład: art. 238 ustawy o odpadach ust. 5,6,7,9.
  • Czy został spełniony zapis art. 238 ustawy o odpadach ust. 1 i 2?
  • Czy elektroniczny obieg dokumentów w BDO wielokrotnie deklarowany przez Ministerstwo Środowiska będzie odbywał się tak jak w rejestrze BDO, który składa się z trzech załączników w formacie word, które należy wypełnić i wysłać w papierowej wersji do urzędów marszałkowskich, gdzie pracownicy wpisują ich treść do systemu? Tj. kilkaset tysięcy podmiotów w skali kraju. Niektóre wnioski wymagają wprowadzenia ręcznie kilku tysięcy pozycji (kodów odpadów).
  • Dlaczego z nowelizacji ustawy o odpadach zniknął zapis o przeniesieniu dotychczasowych baz danych do BDO (art. 238 ust. 4)? ”Dane zawarte w centralnej i wojewódzkich bazach danych, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 10 ustawy, o której mowa w art. 252, w bazie danych, o której mowa w art. 22 ust. 1 UBA, oraz w bazie danych, o której mowa w art. 15 ust. 3 USEE, przenosi się do BDO w terminie nie dłuższym niż rok od dnia utworzenia BDO” Czy BDO będzie pustą bazą wypełnianą od 2020 r.?
  • Jaka i kiedy będzie kolejna funkcjonalność systemu? Kto ją wykonuje? Kiedy Minister Środowiska ogłosi w komunikacie, iż utworzył BDO?
  • Gdzie podmioty powinny wpłacać zabezpieczenie finansowe i który organ jest właściwy (GIOŚ czy marszałek województwa) w sprawach art. 27-33 w związku z art. 133 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *