W środę,  18 kwietnia Parlament Europejski przyjął na posiedzeniu plenarnym tzw. Pakiet Odpadowy 4 sprawozdań i 6 dyrektyw, który ustanawia nowe prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania. Regulacje te będą podstawą wdrożenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Nowe cele dla recyklingu odpadów komunalnych wynoszą: 44% dziś, 55% do 2025, 65% do 2035. Składowanie odpadów komunalnych komunalnych ma ulec radykalnemu zmniejszeniu, do 10%, do 2035 roku.

Do 2025 roku, co najmniej 55 % odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 %, a do 2035 roku do 65 %. Do 2025 roku, 65 % odpadów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Składowanie odpadów.

Nowe regulacje ustanawiają także ograniczenia składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku. Do 2025 roku kraje UE wprowadzą selektywne zbieranie tekstyliów oraz odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Natomiast do 2024 selektywnie zbierane lub kompostowane  będą odpady ulegające biodegradacji.

Zmniejszenie marnotrawienia żywności.

Państwa członkowskie powinny także dążyć do ograniczenia marnotrawienia żywności o 30% do 2025 r. i 50% do 2030 r. Aby osiągnąć te cele , państwa członkowskie powinny wprowadzić zachęty do wykorzystania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji.

Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Rade, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

Oglądaj w języku polskim wideorelację z debaty plenarnej w dniu 16.04.2018 poświęconej GOZ, w której głos zabierali także polscy parlamentarzyści: Jadwig Wiśniewska, Bogdan Zdrojewski i Andrzej Grzyb: http://www.europarl.europa.eu/plenary/PL/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=PL&startTime=20180416-18:56:01-199#

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *