Warszawa, 14 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza ENERIS Surowce S.A. powołała Pawła Augustyna na nowego Prezesa Zarządu.

Powołanie Pawła Augustyna na stanowisko Prezesa Zarządu ENERIS Surowce S.A. związane jest z potrzebą wzmocnienia Spółki w związku z jej dalszym rozwojem, a zwłaszcza planowanymi w tym roku inwestycjami i przejęciami.

Paweł Augustyn związany jest z Grupą ENERIS od połowy 2017 r. Do tej pory był odpowiedzialny za zarządzanie segmentem rynku odpadów niebezpiecznych oraz za procesy akwizycji. Zajmuje również stanowisko Prezesa Zarządu MD Proeco (Grupa ENERIS), spółki eksploatującej Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Paweł Augustyn ma bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Był członkiem zarządu firm z różnych branż, m.in. z sektora chemicznego, deweloperskiego oraz logistycznego. Zdobyta wiedza posłuży do rozwijania usług i rozszerzania oferty ENERIS Surowce S.A. dla klientów przemysłowych oraz samorządowych.

Paweł Augustyn zastąpi na stanowisku Prezesa Zarządu Yvesa Basset, który przez ponad 20 lat był związany ze spółkami Grupy Veolia na całym świecie. W roku 2012 rozpoczął kierowanie działalnością operacyjną spółki Veolia Usługi dla Środowiska w Polsce i współuczestniczył w procesie jej przekształcenia w ENERIS Surowce.  Po wielu latach spędzonych z sukcesami w Polsce, przy porozumieniu Grup ENERIS i Veolia, Yves Basset będzie kontynuował swoją karierę w strukturach międzynarodowych.

Obecnie w skład Zarządu ENERIS Surowce S.A. oprócz Pawła Augustyna wchodzą również Magdalena Markiewicz oraz Dorota Włoch.

#        #        #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyły firmy: Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz MD-Proeco, zarządzająca Instalacją Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy.

Więcej na:

www.grupa-eneris.pl

tagi: 5 frakcji, Akademia ENERIS, Altvater, Chrzanów, CSR, ECO Ruda Śląska, edukacja ekologiczna, ekoedukacja, ekologia, elektrociepłownie, energetyka niskoemisyjna, energia odnawialna, ENERIS, ENERIS Energia, ENERIS Siemiatycze, ENERIS Surowce, ENERIS Woda, Gorzów Wielkopolski, gospodarka cyrkularna, gospodarka odpadami w gminie, gospodarka surowcami, gospodarka surowcami w gminie, Gospodarka w Obiegu Zamkniętym, gospodarka wodno-ściekowa, GOZ, granty, Grupa ENERIS, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Niebezpiecznych, instalacje środowiskowe, inwestycje w środowisko, Jaworzno, Kielce, Krapkowice, MBP, MBT, nowoczesne technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów, odbiór śmieci, odpady, odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady zmieszane, odzysk surowców, odzysk termiczny, odzyskiwanie surowców, Piła, Program Grantowy, RDF, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, RIPOK, Ruda Śląska, Segreguję nie widzę przeszkód, Siemiatycze, SNWP, społeczne zaangażowanie, społeczność lokalna, Strażnicy Planety, surowce, surowce wtórne, śmieci, środowisko naturalne, Tomaszów Mazowiecki, transport odpadów, usługi komunalne, utylizacja, utylizacja odpadów, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *