Dostępna jest już polska wersja językowa raportu Tworzywa sztuczne – Fakty 2017, publikowanego corocznie przez PlasticsEurope. Raport zawiera informację na temat europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych: produkcji, zużycia i odzysku tworzyw, a także pozycji i znaczenia tej branży w Europie.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi danymi: Raport w języku polskim

Źródło: www.plasticseurope.org