Śmieci mogą nas drogo kosztować – NIK o realizacji zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

1256

Polsce grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Unia Europejska za złe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulacjami unijnymi Polska powinna w 2020 r. osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2014 r. wyniósł 21%). Niepokój Najwyższej Izby Kontroli budzi fakt, że w 14 z 22 badanych gmin poziom odzyskiwania takich surowców w 2016 r. zmalał w porównaniu z rokiem poprzednim. Sytuację powinno poprawić obligatoryjne włączenie do statystyk danych uzyskiwanych od właścicieli punktów skupu surowców wtórnych. NIK stwierdziła ponadto, że w połowie kontrolowanych gmin dane sprawozdawcze, w tym dane o poziomie recyklingu, były nierzetelne.

1 czerwca 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli, którą w okresie 2016-2017 (grudzień) objęto 22 gminy i dwie spółki gminne. Ponadto badaniem kwestionariuszowym objęto 2 456 gmin
Pytanie definiujące cel główny kontroli:
– Czy wdrożony w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia osiągnięcie zakładanych rezultatów?
Pytania definiujące cele szczegółowe kontroli”
– Czy osiągnięto założone poziomy recyklingu oraz ustalone wartości wskaźnika poziomu składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?
– Czy gminy szacując koszty zagospodarowania odpadów dysponująrzetelnymi analizami
oraz pełnymi danymi o zobowiązanych do ponoszenia opłat,a także czy efektywnie egzekwują należności z tytułu tych opłat?
– Czy wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi jest szczelny?
Czytaj więcej: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zagospodarowanie-odpadow-komunalnych.html

1 KOMENTARZ

  1. Nawet NIK nie potrafi odpowiednio zinterpretować wyników. Mili Państwo winą za niższe uzyskane poziomy gmin w porównaniu z rokiem poprzednim jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167). Mianowicie do obliczania poziomu nakazano tym rozporządzeniem w łącznym udziale odpadów dodać procent odpadów wielomateriałowych, co spowodowało nieporównywalność wyników pomiędzy tymi latami. Taki udział dla miast powyżej 50tys. Mk wynosi 2,5%, dla mniejszych już 4%, a dla gmin wiejskich nawet 4,1%. Tu jest odpowiedź skąd te spadki, a nie brednie interpretacyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *