ENERIS przekształca tworzywa sztuczne w paliwo

996

Warszawa, 5 czerwca 2018 r.

 

Grupa ENERIS, polski lider ochrony środowiska, zapowiada wytwarzanie paliw płynnych i parafin z odpadowych tworzyw sztucznych. Produkt ENERIS jest alternatywą dla ropy naftowej, przyczyniając się do zmiany sposobu myślenia o odpadach jako cennym źródle surowców i nadaje im nową wartość.

Firma Oil Back z Grupy ENERIS, po przeprowadzeniu badań testowych innowacyjnej technologii, jest gotowa do rozpoczęcia przemysłowego wytwarzania frakcji węglowodorowej z odpadowych tworzyw sztucznych (polipropylen i polietylen). To praktyczne wdrażanie idei konwergencji w ochronie środowiska, czyli całościowego spojrzenia na gospodarkę odpadową i surowcową.

— W ramach prowadzonej działalności z zakresu badań i rozwoju Grupa ENERIS testuje innowacyjne rozwiązania mające na celu rozszerzenie zakresu wykorzystania potencjału surowcowego pozyskiwanych odpadów. Jednym z ważnych kierunków rozwoju jest poddawanie odpadowych tworzyw sztucznych recyklingowi i uzyskiwanie z nich nowego typu produktów – między innymi frakcji węglowodorowej, mogącej zastępować w niektórych przypadkach tak cenną ropę naftową — powiedziała Dorota Włoch, Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Wytwarzany przez Grupę ENERIS produkt cieszy się coraz większym zainteresowaniem firm z branży paliwowej i chemicznej a także wytwórców parafin i wosków.

— Upatrujemy możliwości zbytu produktu węglowodorowego jako komponentu paliwowego, który dzięki dalszej rafinacji może posłużyć do wytwarzania olei smarnych, napędowych i opałowych czy jako komponent do blendowania tzw. paliw ciężkich (np. paliwa okrętowe), lub półprodukt chemiczny – gacz parafinowy – do produ

kcji wosków i parafin a także rozpuszczalników powiedział dr Tomasz Nowicki, Dyrektor ds. Innowacji w Grupie ENERIS.

Wykorzystywana przez ENERIS technologia, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom polskich inżynierów, pozwala uzyskać wysokiej jakości produkt stosunkowo niskim kosztem. Grupa ENERIS dysponując własnymi Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), ma nieprzerwany dostęp do surowca, co umożliwia dostosowanie zdolności produkcyjnych do zapotrzebowania rynku.

Grupa ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki.

 

 

#          #          #

ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska.

W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. W 2017 roku do Grupy dołączyły firmy: Recupyl – francuski lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz MD-Proeco, zarządzająca Instalacją Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy.

Więcej na:

www.grupa-eneris.pl

tagi: 5 frakcji, Akademia ENERIS, Altvater, Chrzanów, CSR, ECO Ruda Śląska, edukacja ekologiczna, ekoedukacja, ekologia, elektrociepłownie, energetyka niskoemisyjna, energia odnawialna, ENERIS, ENERIS Energia, ENERIS Siemiatycze, ENERIS Surowce, ENERIS Woda, Gorzów Wielkopolski, gospodarka cyrkularna, gospodarka odpadami w gminie, gospodarka surowcami, gospodarka surowcami w gminie, Gospodarka w Obiegu Zamkniętym, gospodarka wodno-ściekowa, GOZ, granty, Grupa ENERIS, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Niebezpiecznych, instalacje środowiskowe, inwestycje w środowisko, Jaworzno, Kielce, Krapkowice, MBP, MBT, nowoczesne technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów, odbiór śmieci, odpady, odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady zmieszane, odzysk surowców, odzysk termiczny, odzyskiwanie surowców, Piła, Program Grantowy, RDF, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, RIPOK, Ruda Śląska, Segreguję nie widzę przeszkód, Siemiatycze, SNWP, społeczne zaangażowanie, społeczność lokalna, Strażnicy Planety, surowce, surowce wtórne, śmieci, środowisko naturalne, Tomaszów Mazowiecki, transport odpadów, usługi komunalne, utylizacja, utylizacja odpadów, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *