Zmiany we władzach ZPGO

922

W dniu 7 czerwca 2018r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami, podczas którego przegłosowano absolutoria dla wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły oraz przyjęto sprawozdania z działalności organów ZPGO za 2017 rok. Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło jednogłośnie zmiany w Statucie i jednolity tekst Statutu ZPGO oraz przyznało tytuł Członka Honorowego dwóm członkom- założycielom

Przewodniczący ZPGO- Sławomir Rudowicz – Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO w Kaliszu

Związku: p. Stanisławowi Badowskiemu i Witoldowi Zińczukowi. W wyniku wyborów uzupełniających na Przewodniczącego ZPGO, wybrany został Pan Sławomir Rudowicz, zaś Wiceprzewodniczącą Związku została Pani Monika Byśkiniewicz. Do Zarządu ZPGO weszli również: p. Edyta Apelska (PARTNER Dariusz Apelski), p. Arkadiusz Fiuk (ATF Sp. z o.o. Sp. k.) oraz p. Sławomir Szumski (POLSUPER Sp. z o.o.), zaś nowym Członkiem Rady Programowej została Pani Agnieszka Fiuk (ATF Sp. z o.o. Sp. k.).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *