Patryk Jaki – program gospodarki odpadami dla Warszawy

852

W sobotę 14.07.2018 przed Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Radiowo”odbyła się konferencja prasowa Patryka Jakiego.Kandydat na Prezydenta Stolicy przedstawił swój 10-punktowy program gospodarki odpadami dla stolicy.

Na Facebooku kandydata na Prezydenta opublikowano następujący wpis:

Zarządzanie miastem to nie tylko podróże zagraniczne i brunche w Paryżu. To również trudne problemy takie jak gospodarka odpadami. Problemy ekologii, dbania o środowisko, efektywność zarządzania odpadami. Dlatego dziś przedstawiłem propozycje programowe pod dyskusje dot. przyszłości naszego miasta.

Ekologiczna, czysta i nowoczesna Warszawa. Marzę o mieście, które potrafi dbać o środowisko korzystając z osiągnieć współczesnej technologii. Warszawa, mimo że jest ważną europejską stolicą nie posiada nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Potwierdza to Komisja Europejska w raporcie na temat selektywnej zbiórki odpadów, w którym Warszawa znajduję się na końcu tabeli. Takie wyniki są rezultatem braku koncepcji, strategii i jakichkolwiek działań inwestycyjnych w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi ze strony władz miasta. Przez 12 lat rządów HGW, Trzaskowskiego i PO w stolicy nie powstały żadne nowoczesne instalacje do zarządzania odpadami poza Radiowem, które jest do zamknięcia. Tu trzeba zmienić wszystko.
Podejmiemy działania na rzecz stopniowej demonopolizacji rynku odbioru odpadów oraz doprowadzimy do tego, by to Warszawa była efektywnym organizatorem systemu dla zagospodarowania odpadów – by do rynku przetwarzania śmieci warszawskich zostały dopuszczone wszystkie firmy dysponujące odpowiedniej jakości instalacjami.
Warszawa będzie otwarta na nowe technologie zagospodarowania odpadów, w tym startupy związane z tym rynkiem.
– Proponujemy powstanie Repair Café – tego typu miejsca są częścią międzynarodowej społeczności Repair Café Internatonal, które skupiają lokalne projekty pod hasłem: „Do wyrzucenia? Nie ma mowy! Działalność ta od lat z powodzeniem sprawdza się w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania i ma już ponad 1000 punktów w całej Europie.
– W zakresie odzyskiwania energii z odpadów planujemy budowę biogazowni na odpady biodegradowalne czyli żywnościowe, zielone i osady ściekowe. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz wykorzystamy jako paliwo dla stołecznych autobusów lub pojazdów bezpylnych „śmieciarek” lub poprzez układy kogeneracyjne/trigeneracyjne wyprodukujemy energię cieplną i elektryczną, którą wykorzystamy do ogrzewania lub chłodzenia miejskich budynków i oświetlenia ulic. Ostateczne rozwiązania techniczne zostaną poprzedzone wielowariantowymi analizami ekonomicznymi tak, aby jak najmniej kosztowały i pozwalały na maksymalizację uzyskanych korzyści. Dzięki wybudowaniu biogazowni będziemy mogli wykorzystać gromadzoną przez każdego z nas biomasę. Szwedzi mogą pochwalić się tym, że korzystają z biogazu w transporcie miejskim, produkcji energii elektrycznej czy energii cieplnej.
– Budowa sortowni umożliwi dokładną segregację odpadów, co pozwoli efektywniej gospodarować odpadami.
– W celu zwiększenia poziomu selektywnej zbiórki odpadów zbudujemy 2-3 sortowanie odpadów i powstanie więcej PSZOK-ów (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł przywieźć również tzw. odpady problemowe: farby, lakiery czy odpady budowlane. Skoncentrujemy się też na podniesieniu świadomości warszawiaków w zakresie zasad selektywnej zbiórki odpadów u tzw. źródła, czyli w naszych mieszkaniach i domach.
– Proponujemy zainstalowanie w miejscach wymagających częstszych odbiorów śmieci pojemników monitorujących stan zapełnienia. Cały system odbioru odpadów będzie opomiarowany i monitorowany z wykorzystaniem narzędzi „smart cities”, co polepszy jego funkcjonowanie i zmniejszy koszty jego utrzymania.
– Jednym z ważniejszych dla nas kwestii jest wprowadzenie programu ujednolicenia altanek śmietnikowych, co zdecydowanie poprawi estetykę miejską oraz usprawni segregację odpadów. W tym celu miasto udostępni teren miejski na postawienie altanki śmietnikowej.
– Podstawą funkcjonowania programu czystego miasta uważamy zwiększenie nakładów na edukację ekologiczną.
– Obraz przepełnionych koszy na naszych ulicach możemy zmienić za pomocą podziemnych pojemników. To estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie.

– Wdrożenie zaproponowanego programu zapewni nam bezpieczeństwo oraz optymalne koszty odbioru i przetwarzania odpadów, a w przyszłości pozwoli uniknąć wielomilionowych kar finansowych za niski poziom recyklingu i odzysku lub deponowania na składowisku odpadów biodegradowalnych, co ma również wpływ na klimat, ponieważ generowany ze składowisk metan jest 10 razy bardziej szkodliwy niż CO2.
Takie systemy gospodarki odpadami komunalnymi już funkcjonują w miastach europejskich takich jak Sztokholm czy Barcelona. Warszawa również zasługuje na takie rozwiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

W celu eliminacji spamu, proszę uzupełnij poniższe działanie. *