Opublikowano teksty nowelizacji ustaw odpadowych

1050

23.07.2018 Kancelaria Sejmu opublikowała ostateczne teksty trzech, procedowanych w ostatnich tygodniach w Parlamencie nowelizacji przepisów ustawowych, uwzględniające poprawki senackie:

Ustawy po ich podpisaniu przez Prezydenta opublikowane zostaną w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.pigo.org.pl