Polityka Surowcowa Państwa – zamiennikiem dla surowców mogą być odpady

2494

W warszawskim hotelu Marriott odbyła się 17 października 2018 konferencja kończąca konsultacje społeczne, w ramach których odbyło się 11 seminariów w różnych miastach Polski, dotyczących Polityki Surowcowej Państwa (PSP).

Konferencję otworzył Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, który podkreślał konieczność pilnego przyjęcia tego dokumentu, do końca roku mamy poznać rządowy projekt PSP.

Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa omówił poprzednie konferencje konsultacyjne, a także przykłady zarządzania zasobami w różnych krajach Europy i świata.

– Nadrzędnym celem Polityki Surowcowej Państwa jest zapewnienie wzrostu gospodarczego w oparciu o surowce i racjonalne gospodarowanie zasobami z uwzględnieniem recyklingu – mówił Mariusz Orion Jędrysek.

Krzysztof Tchórzewski, minister energii zwracał uwagę na bezpieczeństwo energetyczne państwa, którego zapewnienie byłoby niemożliwe bez racjonalnej polityki surowcowej.

– Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowisko mają w tym zakresie duże pole do współpracy, ale zdarzają się też konflikty, bo skutki działalności gospodarczej i korzystania z zasobów mają czasami negatywny wpływ na środowisko. Odpowiednio prowadzona polityka surowcowa może ten negatywny wpływ znacznie ograniczyć – mówił minister Tchórzewski.

Podczas konferencji dyskutowano o różnych aspektach Polityki Surowcowej Państwa. Jednym z 9 filarów, na których opiera się projekt PSP jest „Pozyskiwanie surowców z odpadów, substytucja surowcowa oraz rekultywacja i remediacja”. Filar ten obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych, a mianowicie: Bazę wiedzy o źródłach surowców z odpadów; Rozwój pozyskiwania surowców z odpadów; Zwiększenie wykorzystania substytutów surowców mineralnych; Identyfikację i inwentaryzację obszarów wymagających rekultywacji lub remediacji; Doskonalenie technik rekultywacji i remediacji oraz ich promocja wśród przedsiębiorców prowadzących eksploatację złóż oraz Koordynację i kontrolę magazynów składowania i bezpiecznego przechowywania substancji w strukturach geologicznych.

W projekcie PSP podkreślono, że kluczowym zamiennikiem dla surowców pozyskiwanych ze źródeł pierwotnych, zapewniającym obfite zasoby i mającym duży potencjał są odpady, które już zostały nagromadzone lub obecnie podlegają zagospodarowywaniu.

Jacek Zyśk

UDOSTĘPNIJ

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ