Strona główna

Puls Biznesu opisuje zamieszanie spowodowane unieważnieniem przez wojewodę  planu gospodarki odpadami  dla Mazowsza. Zdaniem autora publikacji Mazowiecki WPGO podporządkował rynek (szczególnie...

Nasi partnerzy

logo pigo male v3
abrys260

Patronaty

Polska jest największym wytwórcą UPS-ów w UE, a wciąż nie wprowadziła do prawodawstwa Europejskiego Katalogu Odpadów Najbardziej istotnym prawnym problemem dla ubocznych produktów spalania jest...