Strona główna

Zarząd powiatu poznańskiego zwrócił się do Ministra Środowiska z petycją o zmiany przepisów i ukrócenie nielegalnego składowania, porzucania odpadów,...

Związek Gmin Wiejskich RP przedstawił niezwykle krytyczną ocenę projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych...

Nasi partnerzy

logo pigo male v3
abrys260