Strona główna

Założenia do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w Wykazie prac legislacyjnych i programowych założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

ENERIS liderem zrównoważonego rozwoju (Creating Shared Values – CSV)

W I edycji konkursu „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju”, nagrodę zdobyła firma z branży komunalnej – ENERIS Ochrona Środowiska....

Aktualności

Inwestycje

Nasi partnerzy

Technologie

EKOLOGIA