Strona główna

Ministerstwo Środowiska skierowała do konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych (z dnia...

Rzeczpospolita, rp.pl: Producenci są sceptyczni, sklepy nie mówią „nie". Wszyscy czekają na szczegóły ewentualnych propozycji resortu.

Polska nie dotrzymała trzech terminów uzgodnionych z Komisją Europejską. Branża śmieciowa może stracić 5,7 mld zł z unijnej kasy

5.07.2017 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony...

Gazeta Prawna: Opłata za plastikowe torebki powinna zostać wprowadzona nie od 1 stycznia 2018 r., ale rok później - postuluje...

Nasi partnerzy

logo pigo male v3
abrys260

Patronaty

Polska jest największym wytwórcą UPS-ów w UE, a wciąż nie wprowadziła do prawodawstwa Europejskiego Katalogu Odpadów Najbardziej istotnym prawnym problemem dla ubocznych produktów spalania jest...