czwartek, Grudzień 13, 2018

Samorządy z całego kraju debatowały o gospodarce odpadami

Gdańsk powołał do życia nowe, ogólnopolskie wydarzenie dedykowane gminom i szeroko rozumianej branży „odpadowej”. 4 i 5 czerwca odbyło...

Wspólne inwestycje REMONDIS i SANIT-TRANS

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w komunikacie z 17.30.2017 o prowadzonym postępowaniu w zakresie wyrażenia zgody na koncentrację...
video

Wicepremier Morawiecki o in-house

30.03.br., w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił Informację o priorytetach działania...

ENERIS liderem zrównoważonego rozwoju (Creating Shared Values – CSV)

W I edycji konkursu „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju”, nagrodę zdobyła firma z branży komunalnej – ENERIS Ochrona Środowiska....
video

GIOŚ wstrzymuje przywożenie odpadów do Kronospanu

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie zgodził się na przywożenie w tym roku do Kronospanu drewna poużytkowego. W ubiegłym roku...
video

W Sejmie kolejna debata o zleceniach in-house

18 maja br. Podkomisja nadzwyczajna rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 343),...
video

Odpady z Dąbrówki Wlkp. trafiły do Chociszewa

Mieszkańcy Chociszewa w Wielkopolsce protestują przeciwko składowaniu odpadów w ich miejscowości przez firmę WEXPOL. Odpady przewożone są tutaj z...

„Czyste Radiowo” wypomina niekonsekwencję J. Sasinowi w sprawie zamknięcia składowiska MPO

Nielegalnie działająca kompostownia dramatem dla ludzi. Na to zezwala w Państwie prawa Minister Środowiska po decyzji Pana Sławomira Mazurka. Tak się...

Niepotrzebne inwestycje? Brak wymagań dla instalacji MBP

Nowe rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych miało zapewnić wysoki standard w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Niestety...

Komunikat MŚ dot. sprawozdań odpadowych sporządzanych przez PSZOKi

Ministerstwo Środowiska opublikowało informację na temat formy składania sprawozdań przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za 2015...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY