poniedziałek, Czerwiec 17, 2019

Wspólne inwestycje REMONDIS i SANIT-TRANS

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w komunikacie z 17.30.2017 o prowadzonym postępowaniu w zakresie wyrażenia zgody na koncentrację przedsiębiorców polegającą na utworzeniu przez Remondis sp. z o.o. w...

Samorządy z całego kraju debatowały o gospodarce odpadami

Gdańsk powołał do życia nowe, ogólnopolskie wydarzenie dedykowane gminom i szeroko rozumianej branży „odpadowej”. 4 i 5 czerwca odbyło się na Wyspie Sobieszewskiej Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami. W dyskusjach...

Nowelizacja ustawy o odpadach opublikowana w Dzienniku Ustaw

w dniu 21.08.2018 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wchodzi w...
video

Wicepremier Morawiecki o in-house

30.03.br., w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił Informację o priorytetach działania Ministerstwa Rozwoju oraz głównych celach polityki gospodarczej rządu. W czasie...
video

W Sejmie kolejna debata o zleceniach in-house

18 maja br. Podkomisja nadzwyczajna rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 343), jaki w styczniu do laski marszałkowskiej zgłosili posłowie Polskiego Stronnictwa...

ENERIS liderem zrównoważonego rozwoju (Creating Shared Values – CSV)

W I edycji konkursu „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju”, nagrodę zdobyła firma z branży komunalnej – ENERIS Ochrona Środowiska. Wyróżnienie zostało przyznane za „Segreguję – nie widzę przeszkód” –...
video

GIOŚ wstrzymuje przywożenie odpadów do Kronospanu

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie zgodził się na przywożenie w tym roku do Kronospanu drewna poużytkowego. W ubiegłym roku zakład przyjął ok. 30 tys. ton tego typu odpadów pochodzących...
video

Odpady z Dąbrówki Wlkp. trafiły do Chociszewa

Mieszkańcy Chociszewa w Wielkopolsce protestują przeciwko składowaniu odpadów w ich miejscowości przez firmę WEXPOL. Odpady przewożone są tutaj z pobliskiej Dąbrówki Wlkp., gdzie od kilku lat trwają protesty mieszkańców...

„Czyste Radiowo” wypomina niekonsekwencję J. Sasinowi w sprawie zamknięcia składowiska MPO

Nielegalnie działająca kompostownia dramatem dla ludzi. Na to zezwala w Państwie prawa Minister Środowiska po decyzji Pana Sławomira Mazurka. Tak się dzieje po słowach Pana Sławomira Mazurka na konferencji: cyt. "W państwie...

Niepotrzebne inwestycje? Brak wymagań dla instalacji MBP

Nowe rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych miało zapewnić wysoki standard w zakładach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Niestety przepisy te nie weszły w życie. Przedsiębiorcy, którzy zainwestowali pieniądze...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY