Komunikat MŚ dot. sprawozdań odpadowych sporządzanych przez PSZOKi

Ministerstwo Środowiska opublikowało informację na temat formy składania sprawozdań przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za 2015...

Poznaniacy nie płacą za śmieci

Nawet 6 milionów złotych rocznie, tyle może tracić Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Wiele osób chcąc zapłacić mniej...

Drastyczny wzrost opłat za śmieci dla przedsiębiorców z Turka

Wprowadzenie nowych zasad gospodarki odpadami na terenie miasta Turek zostało oprotestowane przez przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, na których nie...

Rekordowa liczba podpaleń pojemników na śmieci w Kielcach

Firma ENERIS Surowce, która odbiera odpady z terenu Kielc alarmuje o rekordowej w skali kraju liczbie podpaleń pojemników na...

MPK Ostrołęka nie zostanie ukarane za nielegalne składowanie odpadów

Urząd Marszałkowski potwierdził już oficjalnie, że nie ma podstaw do nałożenia „podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska” na firmę...

Minister Mazurek zapowiada in-house w odpadach.

Sławomir Mazurek, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialny za gospodarkę odpadami, w wywiadzie dla Portalu Samorządowego (portalsamorzadowy.pl) stwierdził: "Jesteśmy...

Wymagania dla instalacji MBP – zamiast rozporządzenia.

Ministerstwo Środowiska opublikowało w swym serwisie internetowym komunikat dotyczący wymagań dla instalacji do mechaniczno-biologicznego (MBP) przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych....

Nielegalne wysypiska śmieci – plagą Kalisza!

Nierzadko na pasach zieleni albo tuż przy pasie drogowym, możemy natknąć się na porzucony przez kogoś worek ze śmieciami....

Analiza Instytutu Sobieskiego nt. gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Instytut Sobieskiego opublikował kolejną analizę na temat rynku gospodarki odpadami "System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu...

Ostatnie wpisy:

POLECAMY